Psychoterapia młodzieży

To forma pomocy przeznaczona dla młodzieży od 13 roku życia. W pracy indywidualnej z nastolatkiem terapeuta stara się pomóc mu w łagodnym przejściu okresu buntu, a także stymuluje proces kształtowania się tożsamości i osobowości. Terapeuta skupia się przede wszystkim na wzmocnieniu tych obszarów nastolatka, które wiążą się ze słabością ego- czyli innymi słowy, wyrażają się poprzez niepokojące rodziców objawy, daleko wykraczające poza normatywny rozwój okresu buntu. Spotkania odbywają się cyklicznie, zawierają element współpracy z rodzicem, którego zakres ustalamy indywidualnie podczas konsultacji wstępnych (zależy to od wieku i obszaru problematycznego nastolatka).Psychoterapia młodzieży skupia się na rozwiązywaniu najczęstszych trudności wieku dorastania, które można przepracować za pomocą psychoterapii.

image-16

Najczęstsze trudności w wieku dorastania, które warto poddać pracy psychoterapeutycznej: – zachowania zachowania – zaburzenia lękowe – zaburzenia nerwicowe – zaburzenia depresyjne -zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia) – trudności adaptacyjne w środowisku szkolnym – zaburzenia obsesyjno- kompulsywne, – nadmierna emocjonalność (nadwrażliwość/ brak kontroli w zakresie złości i agresji) – problemy szkolne, również w zakresie obniżonej motywacji do nauki – ADHD -samookaleczenia, autoagresja, myśli lub tendencje samobójcze – uzależnienia – problemy w zakresie nadmiernej tendencji do kłamstwa – trudności w zakresie wyboru dalszej ścieżki edukacyjno- zawodowej – sytuacje traumatyczne dla nastolatka (choroba, utrata osoby bliskiej, rozwód) – zaburzenia mowy o podłożu psychologicznym – mobbing szkolny

AUDYCJA TRENDY RADIO O MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Jak Internet wpływa na nasze życie? Myślę, że nie sposób odpowiedzieć na to pytanie wyczerpująco podczas naszej audycji. …

Audycja Trendy Radio na temat przygotowania dzieci do przedszkola i szkoły

1 września wysyłamy dzieci do szkół i przedszkoli – dla wielu z nich to pierwszy raz. Co jest dla dziecka najbardziej …

PANDEMIA KORONAWIRUSA A STRES I ASPEKTY PSYCHOLOGICZNE

SERDECZNIE ZAPRASZAM PAŃSTWA DO WYSŁUCHANIA AUDYCJI RADIOWEJ W TREDNY RADIO Z MOIM UDZIAŁEM NA TEMAT: PANDEMIA KORONAWIRUSA …