Psychoterapia dzieci

Ta forma pomocy przeznaczona jest dla dzieci od lat 3 do 12. Skupia się na pomocy w rozwiązaniu obszarów problematycznych dla dziecka. Spotkania odbywają się cyklicznie- raz w tygodniu, zapewnia to poczucie stałości i przewidywalności po to, aby mały pacjent czuł się bezpiecznie i komfortowo w relacji. Terapeuta razem z małym pacjentem szukają adekwatnych rozwiązań, tak by pacjent mógł wprowadzać je w życie i dzięki temu radzić sobie z trudnościami. W tej formie pomocy rola rodzica jest nieoceniona.

Trudności w wieku 3-12, które kwalifikują się do pomocy psychoterapeutycznej:
– zachowania opozycyjno- buntownicze
– zaburzenia lękowe (w tym nadmiernie nasilone lęki, koszmary senne)
– zaburzenia nerwicowe
– problemy w zakresie odżywiania
– trudności adaptacyjne w środowisku przedszkolnym/ szkolnym
– trudności separacyjne
– tendencje obsesyjno- kompulsywne,
– nadmierna emocjonalność (nadwrażliwość/ brak kontroli w zakresie złości i agresji)
– problemy przedszkone/ szkolne, również w zakresie obniżonej motywacji do nauki
– nadpobudliwość psychoruchowa
-trudności w zakresie treningu czystości (moczenie się, przytrzymywanie stolca)
– problemy w zakresie rywalizacji pomiędzy rodzeństwem
– masturbacja dziecięca
– problemy w zakresie nadmiernej tendencji do kłamstwa
– sytuacja rozwodowa
– sytuacje traumatyczne dla dziecka (choroba, utrata osoby bliskiej)
– zaburzenia mowy o podłożu psychologicznym
– problemy w zakresie gotowości szkolnej w przypadku dzieci z okresu przedszkolnego
– mobbing szkolny

image-46 image-28

AUDYCJA TRENDY RADIO O MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Jak Internet wpływa na nasze życie? Myślę, że nie sposób odpowiedzieć na to pytanie wyczerpująco podczas naszej audycji. …

Audycja Trendy Radio na temat przygotowania dzieci do przedszkola i szkoły

1 września wysyłamy dzieci do szkół i przedszkoli – dla wielu z nich to pierwszy raz. Co jest dla dziecka najbardziej …

PANDEMIA KORONAWIRUSA A STRES I ASPEKTY PSYCHOLOGICZNE

SERDECZNIE ZAPRASZAM PAŃSTWA DO WYSŁUCHANIA AUDYCJI RADIOWEJ W TREDNY RADIO Z MOIM UDZIAŁEM NA TEMAT: PANDEMIA KORONAWIRUSA …