Psychoterapia dzieci

Ta forma pomocy przeznaczona jest dla dzieci od lat 3 do 12. Skupia się na pomocy w rozwiązaniu obszarów problematycznych dla dziecka. Spotkania odbywają się cyklicznie- raz w tygodniu, zapewnia to poczucie stałości i przewidywalności po to, aby mały pacjent czuł się bezpiecznie i komfortowo w relacji. Terapeuta razem z małym pacjentem szukają adekwatnych rozwiązań, tak by pacjent mógł wprowadzać je w życie i dzięki temu radzić sobie z trudnościami. W tej formie pomocy rola rodzica jest nieoceniona.

Trudności w wieku 3-12, które kwalifikują się do pomocy psychoterapeutycznej:
– zachowania opozycyjno- buntownicze
– zaburzenia lękowe (w tym nadmiernie nasilone lęki, koszmary senne)
– zaburzenia nerwicowe
– problemy w zakresie odżywiania
– trudności adaptacyjne w środowisku przedszkolnym/ szkolnym
– trudności separacyjne
– tendencje obsesyjno- kompulsywne,
– nadmierna emocjonalność (nadwrażliwość/ brak kontroli w zakresie złości i agresji)
– problemy przedszkone/ szkolne, również w zakresie obniżonej motywacji do nauki
– nadpobudliwość psychoruchowa
-trudności w zakresie treningu czystości (moczenie się, przytrzymywanie stolca)
– problemy w zakresie rywalizacji pomiędzy rodzeństwem
– masturbacja dziecięca
– problemy w zakresie nadmiernej tendencji do kłamstwa
– sytuacja rozwodowa
– sytuacje traumatyczne dla dziecka (choroba, utrata osoby bliskiej)
– zaburzenia mowy o podłożu psychologicznym
– problemy w zakresie gotowości szkolnej w przypadku dzieci z okresu przedszkolnego
– mobbing szkolny

image-46 image-28

Przydatne hasła dla każdej mamy

Oto kilka przydatnych haseł dla każdej mamy: 1)Idealna matka nie jest idealna. Idealna jest wystarczająco dobra… 2)W …

Młodzież w kryzysie: Przyczyny, objawy i zapobieganie samobójstwom wśród dzieci i nastolatków

Transkrypcja audycji Trendy Radio 1.Rośnie liczba samobójstw wśród dzieci. Jak bardzo zatrważające są te statystki? …

Autoagresja – transkrypcja audycji w Trendy Radio

1. Czym jest autoagresja i jakie są jej najczęstsze formy? Gloria Babiker oraz Lois Arnold, w swojej książce o autoagresji, …