Informacje dla osób poszukujących pomocy psychologicznej

Poszukując pomocy psychologicznej i terapeutycznej, warto bliżej zapoznać się ze związanymi z tą dziedziną terminami naukowymi. Pomoże to wybrać potencjalnemu pacjentowi formę pomocy adekwatną do jego problemu, a także taką, która będzie skutkowała pomocą profesjonalną, a zarazem skuteczną.

Zatem kim jest psycholog? Psycholog to osoba, która ukończyła pięcioletnie studnia magisterskie na wyższej uczelni i posiada wiedzę podstawową z tego zakresu.
Niestety, w obecnych czasach bardzo często nadużywany jest termin terapeuta- może to być o tyle zagrażające dla pacjenta, o ile nie stoją za nim konkretne kwalifikacje. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN termin terapeuta oznacza osobę specjalizującą się w określonego rodzaju terapii. Dlatego warto dopytać jaki to rodzaj terapii i jakie specjalistyczne szkolenie za tym stoi.

image-31image-45

Zaś termin psychoterapeuta prawidłowo powinien oznaczać psychologa, który ukończył specjalistyczne, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub/i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, szkolenie w czteroletniej szkole psychoterapii danego nurtu lub jest w końcowej jego fazie. Zobowiązuje go to do pracy pod stałą superwizją certyfikowanego superwizora (szkolenie to zawiera w sobie takie niezbędne elementy, jak: szkolenie teoretyczne, własna psychoterapia, praktyka kliniczna i superwizja, czyli analiza oraz ocena pracy terapeuty z pacjentami). Dzięki temu posiada odpowiedni warsztat konieczny do bezpiecznego i profesjonalnego leczenia różnego rodzaju zaburzeń psychicznych, nerwic czy traum i kryzysów. Warto jednak dopytać swojego psychoterapeutę, które z wymogów ma już za sobą. Bowiem obecnie ustawa regulująca zwód psychoterapeuty jest wciąż w przygotowaniu, co prowadzi do wielu terminologicznych nadużyć. Psychoterapeuta w trakcie terapii całkowicie oddaje się pacjentowi i nie włącza do procesu wątków osobistych. Tylko i wyłącznie świat przeżyć pacjenta jest podmiotem terapii. Zaś prawidłowość terapii jest konsultowana podczas procesu superwizji.

Psychiatra to z kolei lekarz medycyny, posiadający specjalizację z zakresu psychiatrii. Jego pomoc w większym obszarze związana jest z leczeniem farmakologicznym pacjentów, często we współpracy z wykwalifikowanym psychoterapeutą. Zdarza się, że koniecznym jest połączenie pomocy psychoterapeutycznej i psychiatrycznej, aby w pełni pomóc pacjentowi.

Audycja dotycząca przemocy i agresji w szkole – dział: psychoterapia, psychoterapia dzieci, psycholog dziecięcy krosno, psycholog krosno.

Jakie są przyczyny przemocy w szkole? Podstawową przyczyną przemocy w szkole jest – można powiedzieć-  mechanizm …

Audycja dotycząca pracoholizmu

Kto jest najbardziej narażony na pracoholizm? Czy są to ludzie młodzi? Jakie trzeba mieć cechy osobowości, żeby uzależnić …

Audycja dotycząca postanowień noworocznych – działy: psycholog krosno; psychoterapeuta krosno; psychoterapia krosno.

Skąd się biorą postanowienia noworoczne? Postanowienia noworoczne z psychologicznego punktu widzenia biorą się z ludzkiej …