Blog

Moje artykuły, publikacje, występy telewizyjne i audycje radiowe

Audycja Trendy Radio o fobiach

rzeczowy opis czynników ryzyka, możliwości radzenia sobie z zaburzeniem , kategorie oraz współwystępowanie z napadami paniki.

Czym są fobie?

Fobia to nieadekwatny do realnej sytuacji lęk, przed specyficznymi sytuacjami, przedmiotami czy zjawiskami, które realnie nie są niebezpieczne.

Czym są spowodowane?

Jeśli chodzi o przeszłość pacjentów cierpiących na fobię, to bardzo często na podstawie najnowszych badań (Kendlera) mówi się o tym, iż czynnikiem ryzyka może być śmierć rodzica przed 17 rokiem  życia, a także lękowa natura rodzica czy złe relacje ze starszym rodzeństwem, które upokarza czy nadmiernie krytykuje.

Zaś to dlaczego u pacjentów objawy przybierają obraz fobii, można wytłumaczyć z perspektywy psychodynamicznej jako nieświadome przeniesienie lęku czy agresji na obiekt zewnętrzny lub z perspektywy behawioralnej- jako skojarzenie danego bodźca z doświadczonym kiedyś niebezpieczeństwem.

Jak sobie z nimi radzić?

Jeśli fobia ma formę nasiloną i zdecydowanie utrudnia funkcjonowanie codzienne, warto udać się po pomoc do specjalisty. Bowiem  radzenie sobie samemu z fobia jest bardzo trudne i czasem niemożliwe.

Wówczas pracujemy z pacjentem nad rozumieniem przemieszczenia źródła nieświadomego lęku na obiekt zewnętrzny. Terapeuci behawioralni zaś pracują  w oparciu o systematyczną desensytyzację czyli stopniowe oswajanie chorego z danym lękiem.

Jakie skrajne formy może przybrać fobia?

Fobię różnicujemy na agorafobię- czyli lęk przed zamkniętą przestrzenią, fobię społeczną oraz fobie izolowane- czyli dotyczące konkretnych sytuacji i przedmiotów.

Kiedy potrzebna jest pomoc specjalisty?

Zawsze wtedy, kiedy cierpienie wywołane przez objawy staje się nie do zniesienia i znacząco utrudnia nam codzienne życie.

Jaki procent ludzi ma fobie? Czy każdy z nas jest na nie narażony?

Trudno to oszacować, bo jej postaci jest bardzo wiele. Myślę, że podatność zależy od czynników ryzyka o których już rozmawiałyśmy oraz od struktury osobowości pacjenta.

Z fobiami wiąże się pojęcie paniki. Jak sobie z nią radzić?

Bardzo trudno, bowiem osoba borykająca się z fobią ma świadomość, iż jej obawy są irracjonalne. Zatem jeśli możliwości do samouspokojenia się danej osoby nie wystarczają, wówczas konieczna jest pomoc specjalisty, który po pierwsze złagodzi reakcję na bodziec, a następnie pozwoli zrozumieć dlaczego fobia wystąpiła.

AUDYCJA TRENDY RADIO O MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Jak Internet wpływa na nasze życie? Myślę, że nie sposób odpowiedzieć na to pytanie wyczerpująco podczas naszej audycji. …

Audycja Trendy Radio na temat przygotowania dzieci do przedszkola i szkoły

1 września wysyłamy dzieci do szkół i przedszkoli – dla wielu z nich to pierwszy raz. Co jest dla dziecka najbardziej …

PANDEMIA KORONAWIRUSA A STRES I ASPEKTY PSYCHOLOGICZNE

SERDECZNIE ZAPRASZAM PAŃSTWA DO WYSŁUCHANIA AUDYCJI RADIOWEJ W TREDNY RADIO Z MOIM UDZIAŁEM NA TEMAT: PANDEMIA KORONAWIRUSA …