Blog

Moje artykuły, publikacje, występy telewizyjne i audycje radiowe

Małżeństwo nad przepaścią…

Wspomnienie inspirującej rozmowy z redaktorem Witoldem Juraszem w programie „Prawy do Lewego.Lewy do Prawego” w Polsat News 2 w odniesieniu do sytuacji bieżącej związanej z epidemią koronawirusa 

Małżeństwo nad przepaścią…

Bieżąca sytuacja, związana z epidemią koronawirusa jest niewątpliwie wielkim wyzwaniem psychicznym dla każdego człowieka. Mierzymy się bowiem już nie tylko z własnymi wewnętrznymi kryzysami, ale z realnym kryzysem, a co za tym idzie – realnym zagrożeniem.

Badacze zjawiska kryzysu B.E. Gilliland i R.K. James tak go definiują:” Kryzys jest pewnym sposobem spostrzegania jakiegoś zdarzenia lub sytuacji jako niemożliwej do wytrzymania trudności, która przekracza zasoby i mechanizmy radzenia sobie osoby(1993)”. Definicja ta niewątpliwie wskazuje na aspekt bezradności- zaś za bezradnością, w rozumieniu psychologicznym, zawsze idzie agresja.

Realny kryzys wyostrza te już istniejące, wewnętrzne kryzysy, wzmaga poczucie niemocy i lęku, aż wreszcie- wpływa mocno na nasze relacje.

Stan izolacji społecznej, często zamknięcie w małej przestrzeni, towarzyszenie sobie niemal w każdej czynności życiowej- dla jednych to szczyt marzeń o bliskości, dla innych zaś- sytuacja nie do zniesienia. Dająca przestrzeń na intensyfikację istniejących już konfliktów oraz wyzwalająca nowe obszary nieporozumień.

Pamiętać należy bowiem, iż to od jakości komunikacji między partnerami czy małżonkami zależy dalsza możliwość porozumiewania się, dochodzenie do konsensusu, czy w najwyższej formie- bezstresowe przyznanie się do błędów własnych i racji partnera. W relacji partnerskiej czy małżeńskiej bierzemy udział nie tylko my sami, ale przede wszystkim kontekst naszej szeroko rozumianej nieświadomości i w gruncie rzeczy to przysparza najwięcej problemów w obszarze związku. 

Bardzo częstym zjawiskiem jest to, że małżonkowie mówiąc zupełnie o tym samym: tych samych potrzebach i oczekiwaniach, jednak z uwagi na sposób przekazu- zamiast budować poczucie jedności- doprowadzają do nierozwiązanej konfliktowości, wzmagającej się z kłótni na kłótnię. Co więcej, małżonkowie/ partnerzy wnoszą w przestrzeń wspólnej relacji także wątki nieświadome- kształt relacji z obiektem, uwewnętrznione wzorce, które to- nieurealnione- działają na relację często destrukcyjnie.

Mnogość obszarów mogących stanowić zagrożenie dla bliskich relacji jest przytłaczająca. Niemniej jednak, wkładając w budowanie wspólnego porozumienia spory wysiłek, naukę rozumienia nieświadomych tendencji oraz możliwość poznania siebie z perspektywy bardziej obiektywnej niż własna, dają ogromne szanse na powodzenie. Pierwsze kroki warto poczynić samemu, gdyby jednak nie wyczerpały w pełni zapotrzebowania na zmiany- zawsze można skorzystać z pomocy specjalisty. 

Małżeństwo nad przepaścią…

Wspomnienie inspirującej rozmowy z redaktorem Witoldem Juraszem w programie „Prawy do Lewego.Lewy do Prawego” w Polsat …

Krótkie spojrzenie na inne kultury – Część 2

KARO- JISATSU Omawiając zjawisko karoshi, należy także wspomnieć o silnie związanym z nim zjawiskiem karo- jisatsu, …

Krótkie spojrzenie na inne kultury – Część 1

KAROSHI- OPIS I ANALIZA ZJAWISKA (KU PRZESTRODZE DLA ZBYT ZAPRACOWANYCH) Czasami  „uporczywe zaangażowanie w pracę” …