Metody i zasady pracy terapeutycznej

1. Sesje odbywają się cyklicznie, raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 45 minut. Na pierwszej sesji psychoterapeutycznej ustalany jest kontrakt- czyli wszystkie zasady obowiązujące pacjenta i terapeutę.

2. Pacjent może zostać zakwalifikowany do ekspresywnej formy terapii – to rodzaj terapii, w której główny nacisk położony jest na analizę treści nieświadomych za pomocą takich technik jak- interpretacja, klaryfikacja oraz konfrontacja.

3. Lub pacjent może zostać zakwalifikowany do podtrzymującej formy terapii- to rodzaj terapii, w której nacisk nie jest położony na zmiany struktury osobowości, a na psychoedukację i doradztwo mające na celu pomoc pacjentowi w przystosowaniu się do nowej, trudnej sytuacji oraz zredukowanie nieprzyjemnych emocji i napięć.

image-2image-49

PANDEMIA KORONAWIRUSA A STRES I ASPEKTY PSYCHOLOGICZNE

SERDECZNIE ZAPRASZAM PAŃSTWA DO WYSŁUCHANIA AUDYCJI RADIOWEJ W TREDNY RADIO Z MOIM UDZIAŁEM NA TEMAT: PANDEMIA KORONAWIRUSA …

Małżeństwo nad przepaścią…

Wspomnienie inspirującej rozmowy z redaktorem Witoldem Juraszem w programie „Prawy do Lewego.Lewy do Prawego” w Polsat …

Krótkie spojrzenie na inne kultury – Część 2

KARO- JISATSU Omawiając zjawisko karoshi, należy także wspomnieć o silnie związanym z nim zjawiskiem karo- jisatsu, …