Metody i zasady pracy terapeutycznej

1. Sesje odbywają się cyklicznie, raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 45 minut. Na pierwszej sesji psychoterapeutycznej ustalany jest kontrakt- czyli wszystkie zasady obowiązujące pacjenta i terapeutę.

2. Pacjent może zostać zakwalifikowany do ekspresywnej formy terapii – to rodzaj terapii, w której główny nacisk położony jest na analizę treści nieświadomych za pomocą takich technik jak- interpretacja, klaryfikacja oraz konfrontacja.

3. Lub pacjent może zostać zakwalifikowany do podtrzymującej formy terapii- to rodzaj terapii, w której nacisk nie jest położony na zmiany struktury osobowości, a na psychoedukację i doradztwo mające na celu pomoc pacjentowi w przystosowaniu się do nowej, trudnej sytuacji oraz zredukowanie nieprzyjemnych emocji i napięć.

image-2image-49

Audycja dotycząca przemocy i agresji w szkole – dział: psychoterapia, psychoterapia dzieci, psycholog dziecięcy krosno, psycholog krosno.

Jakie są przyczyny przemocy w szkole? Podstawową przyczyną przemocy w szkole jest – można powiedzieć-  mechanizm …

Audycja dotycząca pracoholizmu

Kto jest najbardziej narażony na pracoholizm? Czy są to ludzie młodzi? Jakie trzeba mieć cechy osobowości, żeby uzależnić …

Audycja dotycząca postanowień noworocznych – działy: psycholog krosno; psychoterapeuta krosno; psychoterapia krosno.

Skąd się biorą postanowienia noworoczne? Postanowienia noworoczne z psychologicznego punktu widzenia biorą się z ludzkiej …