Metody i zasady pracy terapeutycznej

1. Sesje odbywają się cyklicznie, raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 45 minut. Na pierwszej sesji psychoterapeutycznej ustalany jest kontrakt- czyli wszystkie zasady obowiązujące pacjenta i terapeutę.

2. Pacjent może zostać zakwalifikowany do ekspresywnej formy terapii – to rodzaj terapii, w której główny nacisk położony jest na analizę treści nieświadomych za pomocą takich technik jak- interpretacja, klaryfikacja oraz konfrontacja.

3. Lub pacjent może zostać zakwalifikowany do podtrzymującej formy terapii- to rodzaj terapii, w której nacisk nie jest położony na zmiany struktury osobowości, a na psychoedukację i doradztwo mające na celu pomoc pacjentowi w przystosowaniu się do nowej, trudnej sytuacji oraz zredukowanie nieprzyjemnych emocji i napięć.

image-2image-49

AUDYCJA TRENDY RADIO O MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Jak Internet wpływa na nasze życie? Myślę, że nie sposób odpowiedzieć na to pytanie wyczerpująco podczas naszej audycji. …

Audycja Trendy Radio na temat przygotowania dzieci do przedszkola i szkoły

1 września wysyłamy dzieci do szkół i przedszkoli – dla wielu z nich to pierwszy raz. Co jest dla dziecka najbardziej …

PANDEMIA KORONAWIRUSA A STRES I ASPEKTY PSYCHOLOGICZNE

SERDECZNIE ZAPRASZAM PAŃSTWA DO WYSŁUCHANIA AUDYCJI RADIOWEJ W TREDNY RADIO Z MOIM UDZIAŁEM NA TEMAT: PANDEMIA KORONAWIRUSA …